Tuesday, September 2nd, 2014

Breaking news

KARTONG

Adoonsy Dmirifly Biyooley Com isgoroy

.Doding DM Arab Bobaw DM Othowky DM Biyooley Com isgoroy Com

TUUGSIGHY DMIRIFLY

Dhul Gathithoow Baydhowy

DHEEGOW WARERKY

WARERKY

Heliis

Muqdishy: Bary hiiraaly i Ahmat Mithowy Heliis Ly Galoyang Maamulky 3gobol eh Baydhowy Bokool Jubithy Hoosy, Sy Bangky Liingky Gemy Maamulky 6gobol Dmirifly

02/09/2014, Wefdy usy Kiseethy Bary Hiiraaly Asimidy Muqdishy Fildhishe eyi Dowlithy Federaalky Soomaly, Qutbit Usy Hajeethy Ky Sheegy Heliisky ...
Jawaarey

Baydhowy: Wefdy Hordereer ing eh Gudoomigy Barlamaangky Pro Mat Jawaarey, Lahaky Dhowaayi, Asimidy Kongfur Galbet Somaly 6gobol DM Kitaaly Baydhowy

01/09/2014, Dhowaang oo Deerdy Aasimidy Kongfur Galbeet Somaly 6gobol Dmirifly Kitaaly Gobolky Baydhowy Gudoomiigy Baarlamangky Pro Mimat Sheeq usmaang ...
Uk Kulung

London Aregow Video: Shirky Jaalidy Kongfur Galbeet Somaly 6gobol DM Liingku Hathaly Qothoby Waltar Leh

01/09/2014, Kulung inisky Kooyeng Jaaliidy Kongfur Galbet Somaly 6gobol Dmirifly Gaar Haang Ky Sugung Wadangky inggiriisky uk Kulungkung oo ...
Dhul Gathithoow Baydhowy

Audio Dhegow Wefdy Honaag ing Eyi : Pro Mat Sheeq usmaang Jawaarey i Shariif Sakiing, Deerayang Gobolky Baydhowy Aasimidy Kongfur Galbet Somaly

30/08/2014, Sithy Sheegayang Warer Hadeereng Warnahingty MathyBinaaw eh Biyooley.com Qeebty Afmayky Abtugas Weyba Sitoos eh ingky Dereerani Beletky Baydhowy Wefdy ...