Tuesday, September 26th, 2017
DMalig Logo iSgoroy 2016

Breaking news

Spaar geld met EuroClix Aanbiedingen bij EuroClix BNSHM1[1]

Video:Suuriy: Waziirky ingky Horeeyi Kudereery Wadangky Qaliijky Likulimy Mathywiini Bashaar Al-Asat

Published on October 27, 2015 by   ·   No Comments

Suuriy
Booqishy Kiseethy Waziirky Waziirky Arimo Binaangky Wadangky Umaang
Beletky Aasimidy Suuriy ing eh Dimishiq Meelas Oo usy Kily Kulimy
Mathywiinaghy Jamuuridiy Wadangky Suuriy Dr Bashaar Al-Asat

Booqishoothung Oo Elbaabe ing Fureng Hariirky Wadame Qaliijky i Suuriy
Kudemby Mady Wadangky Sinitho Laha Dhaafy 2011 Umaang Safaarithosho
Haku Rorotheng Wadang Suuriy

Tang oo Ku dambooty Kudemby Mady Dowlithy Bishaar Al-Asat i isbeysishe
Ruushky i iiraang oo Guuly Hordhiis eh Kily Jerrang Harby Mu’aaratky
Haang Bangdhikang Dowlitho Aalamky Guud Haang Raaly ing Haayni Markaly
Reet ing Faylahaaty Burbushe Kijerty i Harbighy Haty Kidereery
VIDEO HOOSYAALY KUFIIRSOY LEH DHEGOW I AREGOWBY
ITV

BAROY ELEF MAAYKY

Published on September 8, 2017 No Comments

ELEF MAAYKY

Mathiwiinaghy Somaly Mat Ebdilaahy Farmaajy Usy ing Dhoofy Wadangky Sa’uuthighy, Sababy Gaar eh

September 26, 2017
Geeghy iyee Weyba Usy ing Safarey Mathiwiinaghy Wadangky Somaly Mat Ebdilaahy Farmaajy Oo Usy Safarshey Ky Wajahinaayi Wadngky Boqortooyithy Sa,uuthighy ...

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

September 25, 2017
Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang ...

Tiyeeklow Misawary: Dhismiyaal Eet ing Suurit Bathing Ky Dereerang, Fiirsoy Suuridy Dekmithy Tiyeeklow

September 24, 2017
Sinitky Lahadhaafy i Kang Haty Likijerry Kudereerty Dhismy Eet ing Suurit Bathing 2016 ilaa Dhamaatky 24-09-2017 Dekmithy Tiyeeklow Misawary Lahakuqaathy ...

Muqdishy: Mathiwinaghy Somaly Mat Ebdilaahy Farmaajy Usy Ly Kulimy Gudighy ing Qaabilsing

September 23, 2017
Kulung Eet ing Bileering Kudhiy Gutha Wadangky Kulungkaa Shirky Oo Qaathitheng Saabsinaayi Lingky Hathaly Oo Usy Kijerry Hogaangky Mathiwinaghy Somaly ...

VOA SOMALI TV

ISGOROY VOA

MAGMAAG BUUK EH BAROY

Published on January 10, 2017 No Comments

MAGMAAG

Qeebty 16 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Weybuwa Sunithy Nabighy ) i ( Afar Bedingka Siyaathiyayang )

January 10, 2017
Weyab Meelung Hasiingky Bangdhikaane Murty i Magmaag Afar Afar eh Saabsing Dhinighy Diingty Walyaaly Kaly Eet ing Bathing, Hoos ...

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

October 25, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   ...

Qeebty 14 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Wal Gorithowka Bathiyayang ) (Taqwithy Weybuwa Afar)

August 24, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud, Bilaawky Qeebty 14raat Murty i ...

Qeebty 13 : Diinty i Asluubty, Buuk Afmaay, ( Murty i Magmaag ) ( Afar Reetha Liky Mahthiye ) (Afar Lahaaw Waani Ky Liibang)

July 17, 2016
Weyaba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR REETHA LIKY MAHTHIYE: Rumeeyowky ilaahey. Bary ing ...
BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir