Thursday, June 22nd, 2017
DMalig Logo iSgoroy 2016

Breaking news

Spaar geld met EuroClix Aanbiedingen bij EuroClix BNSHM1[1]

Baydhowy: 26-03-2014 Sinit Guurithy Dilky Hasing Eething Keerow Haku Wereegity Halsini

Published on March 27, 2015 by   ·   No Comments

DILKY KEEROW
Geeghy oo Ke Eedingty Dilky Murugithy Lahaayi Ly Dily Marhuung
Hasing Eething Keerow 26-03-2014 Sinit Guurithis Koowat, Dilkung
Oo Haayi Halgang 6gobol Kongfur Galbeet Somaly, Weyba Wal Eet liingky
Humaathy eh Datky Halgangky 6gobol Kongfur Galbeet Wetheng, Dogaal
Dhagimeetku Dmirifly i Siyaasiingtiyo,Sy Damiir Dory ing Reheng
Maamulky 3gobol, Gathitheng Qadiithiyo Kimit eh Mithoowy Nuunow
DIL 6GKGS

BAROY ELEF MAAYKY

Published on May 31, 2017 No Comments

ELEF MAAYKY

Muqdishy: Hasing Huburow Kahaaysity Dhibaaty Eet ing Saabsing Dhinighy Aafimaat Dorithy eh Ly Kulumy

June 16, 2017
Fanaangky Wiinayi Liky Gorithaayi Usy Hordereer ing Haayi Ruwaayitho Afmaayky i Heeso Afmaay Qaathayi Hasing Huburow Oo Geeghy Dhibaaty ...

Somali Survivors Tell Of Bloody Restaurant Siege By Rebels

June 15, 2017
Somali survivors early Thursday described harrowing scenes of the night-long siege of a popular Mogadishu restaurant by al-Shabab ...

Baydhowy: Dat Dhibiniyaal eh Kutabeng Haty Reet Haangky Haalit Eet ing Hung Marooyang

June 13, 2017
Hordhaangty Mady Kudhiithy Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Leying Degaayang Qoomiithy Hakujeedy Dmiriflly Kudhiithy Abaar Eet ing Kaluul Eet ...

Jinaaly: Harby Kaluul Kidhahmary Alshabaab i iithimithy Dowlithy Federaalky Somaly, Bariiry Goboly Shibeelithy Hoosy

June 10, 2017
Gobolky Shibeelithy Hoosy Gaarhaang Degaangky Jinaaly i Bariiry Hoolgal Ky Suubiyeng iithimithy Mithowky Afriky AMISOM i Haang Dowlithy Federaalky Somaly Kudemby ...

VOA SOMALI TV

ISGOROY VOA

MAGMAAG BUUK EH BAROY

Published on January 10, 2017 No Comments

MAGMAAG

Qeebty 16 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Weybuwa Sunithy Nabighy ) i ( Afar Bedingka Siyaathiyayang )

January 10, 2017
Weyab Meelung Hasiingky Bangdhikaane Murty i Magmaag Afar Afar eh Saabsing Dhinighy Diingty Walyaaly Kaly Eet ing Bathing, Hoos ...

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

October 25, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   ...

Qeebty 14 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Wal Gorithowka Bathiyayang ) (Taqwithy Weybuwa Afar)

August 24, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud, Bilaawky Qeebty 14raat Murty i ...

Qeebty 13 : Diinty i Asluubty, Buuk Afmaay, ( Murty i Magmaag ) ( Afar Reetha Liky Mahthiye ) (Afar Lahaaw Waani Ky Liibang)

July 17, 2016
Weyaba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR REETHA LIKY MAHTHIYE: Rumeeyowky ilaahey. Bary ing ...
BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir