Wednesday, August 23rd, 2017
DMalig Logo iSgoroy 2016

Breaking news

Spaar geld met EuroClix Aanbiedingen bij EuroClix BNSHM1[1]

Baydhowy: 26-03-2014 Sinit Guurithy Dilky Hasing Eething Keerow Haku Wereegity Halsini

Published on March 27, 2015 by   ·   No Comments

DILKY KEEROW
Geeghy oo Ke Eedingty Dilky Murugithy Lahaayi Ly Dily Marhuung
Hasing Eething Keerow 26-03-2014 Sinit Guurithis Koowat, Dilkung
Oo Haayi Halgang 6gobol Kongfur Galbeet Somaly, Weyba Wal Eet liingky
Humaathy eh Datky Halgangky 6gobol Kongfur Galbeet Wetheng, Dogaal
Dhagimeetku Dmirifly i Siyaasiingtiyo,Sy Damiir Dory ing Reheng
Maamulky 3gobol, Gathitheng Qadiithiyo Kimit eh Mithoowy Nuunow
DIL 6GKGS

BAROY ELEF MAAYKY

Published on May 31, 2017 No Comments

ELEF MAAYKY

Warky Afmaay: Gutha Somaly i Bangky, Haakim Lidily i Weerareethy Kudhiyeng Shibeelithy Hoosy Al-shabaab

August 23, 2017
Dhibaaty Jeeysitheng Werareethy Gobolky Shibeelithy Hoosy Ky Qaatheng Koohthy Al-shabaab i Warerky Bangky Haakim Lidily If you can read this, ...

Sh/Hoosy: Bariiry Al-shabaab Matfayaal Ky Gemeng Degaangky Bariiry Jeeysithy Qasaary

August 22, 2017
Kudemby Mady iithimithy Dowlithy Federaalky Somaly i Haang AMISOM Sitimaangk Lukurooghy Galangty Ky Qobotheng Maamulky Degaangky Bariiry Kubiyeng Koohoghy Al-shabaab ...

Warky Afmaay: Dhibaaty Kudhakity Maamul Goboleetya Kujerang Ky Sheegeng Mathiithy DFsomaly

August 21, 2017
Mathiithy Wiwiing Wadangky Somaly Dowlithy Federaalky Sheegeng Dhibaatithy Kudhality Maamul Goboleetya Kujerang Githa Somaly Awoodiyo Litoo Nagity Sithy Kisheegeng ...

Shibeelithy Hoosy: Bariiry Harby Kaluul ky Dhahmary AMISOM Al-shabaab i iithimithy DFsomaly Jeeysithy Qasaary Dhimishy i Dhaawa

August 19, 2017
Hiraan Nimaathung Geeghy Weerar Eet ing Kaluul Qaatheng Lamy iithimy Garib eh Haang AMISOM i Haang Dowlithy Federaalky Somaly ...

VOA SOMALI TV

ISGOROY VOA

MAGMAAG BUUK EH BAROY

Published on January 10, 2017 No Comments

MAGMAAG

Qeebty 16 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Weybuwa Sunithy Nabighy ) i ( Afar Bedingka Siyaathiyayang )

January 10, 2017
Weyab Meelung Hasiingky Bangdhikaane Murty i Magmaag Afar Afar eh Saabsing Dhinighy Diingty Walyaaly Kaly Eet ing Bathing, Hoos ...

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

October 25, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   ...

Qeebty 14 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Wal Gorithowka Bathiyayang ) (Taqwithy Weybuwa Afar)

August 24, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud, Bilaawky Qeebty 14raat Murty i ...

Qeebty 13 : Diinty i Asluubty, Buuk Afmaay, ( Murty i Magmaag ) ( Afar Reetha Liky Mahthiye ) (Afar Lahaaw Waani Ky Liibang)

July 17, 2016
Weyaba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR REETHA LIKY MAHTHIYE: Rumeeyowky ilaahey. Bary ing ...
BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir