Baydhowy: 26-03-2014 Sinit Guurithy Dilky Hasing Eething Keerow Haku Wereegity Halsini

DILKY KEEROW
Geeghy oo Ke Eedingty Dilky Murugithy Lahaayi Ly Dily Marhuung
Hasing Eething Keerow 26-03-2014 Sinit Guurithis Koowat, Dilkung
Oo Haayi Halgang 6gobol Kongfur Galbeet Somaly, Weyba Wal Eet liingky
Humaathy eh Datky Halgangky 6gobol Kongfur Galbeet Wetheng, Dogaal
Dhagimeetku Dmirifly i Siyaasiingtiyo,Sy Damiir Dory ing Reheng
Maamulky 3gobol, Gathitheng Qadiithiyo Kimit eh Mithoowy Nuunow
DIL 6GKGS

SG SHOP