Thursday, June 29th, 2017
DMalig Logo iSgoroy 2016

Breaking news

Spaar geld met EuroClix Aanbiedingen bij EuroClix BNSHM1[1]

WARKY ENGLISH I AFMAAY

GEEGHY WARKY

Fewer Complaints About Discrimination Made To Police Last Year

June 29, 2017
The number of reports about discrimination made to the Dutch Police fell by around one fifth last year, biyooley ...

Warky Afmaay Dhegow: Saabsing Masuulingty Dmirifly Hordereerky ing eh Gumeysighy i Limit Eying iyooni Methia Shegithyang DM

June 28, 2017
Weyba Meelung Lahaky Bangdhikey oo eh Sy Gaabing Oo eh Masuulingty Dmirifly Adoonsy Hordereerky ing eh Amy Gumeysighy Haang ...

MUQDISHY: Taliyaaghy Qarangky Nebetsugowky, Sheeghy Hoos ing Dhiyeng Dibaatiyaalky Haayeng

June 27, 2017
Sithy Usy Sheegy Ebdilaahy Mimat Aly Oo eh Taliyaaghy Amaangky Sugowky Dowlithy Federraalky Somaly Kumit eh Oo Usy Habangdhiky Erry ...

Muqdishy: Husky 26-Jun-2017 Geeghy Ke Eeding Liky Qobithy i Gobole Kitaliyaas Dowlithy Federaalky Somaly

June 26, 2017
Taariqthy Somaly Hor Lahaang Dhaafy Geeghy oo Ke Eedingty Maamlingty Hurnimy ing Harbiisky Guut Haang Wadangky Somaly Qaathitheng Dhinighy Koongfurty ...

NEWS ENGLISH

Published on June 29, 2017 No Comments

ENGLISH NEWS

Fewer Complaints About Discrimination Made To Police Last Year

June 29, 2017
The number of reports about discrimination made to the Dutch Police fell by around one fifth last year, biyooley ...

Somali Survivors Tell Of Bloody Restaurant Siege By Rebels

June 15, 2017
Somali survivors early Thursday described harrowing scenes of the night-long siege of a popular Mogadishu restaurant by al-Shabab ...

The U.N. Asked For Billions To Avert Four Hunger Crises. The Money Didn’t Arrive

June 4, 2017
At the beginning of this year, the United Nations made one of its boldest requests ever for funding. ...

Nederlander: Accsed Of Planning Terrorist Attack iN London

May 31, 2017
Dutch man Aweys F. is in custody in London on suspicion of planning for a terrorist attack in ...

RADIO ISGOROY

MAGMAAG BAROY

Published on January 10, 2017 No Comments

MAGMAAG

Qeebty 16 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Weybuwa Sunithy Nabighy ) i ( Afar Bedingka Siyaathiyayang )

January 10, 2017
Weyab Meelung Hasiingky Bangdhikaane Murty i Magmaag Afar Afar eh Saabsing Dhinighy Diingty Walyaaly Kaly Eet ing Bathing, Hoos ...

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

October 25, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   ...

DM KARTONG

Published on January 26, 2017 No Comments

KARTONG DM

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung Lang Afrikaang eh Gumeeysy Adoonsy ingky Jerry Lang Afrikaang Kaly eh Sithy Haty ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

Dmirifly Kartong: Masuliingtiyo Damiir Doraahthy iyo inis Shal Qeebiyeng Dhulsho Kugathang Daarot i Hawy ( Kartong i Video )

October 12, 2016
Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Qaabky ing Dhagimayang Masuliingty Sheegithyang Qoomiithy Hakujeedy Dmirifly ing Dhagimaayang Damiir Dory Shal Dhuumishy ...

MUHATHARY DIINY

Published on July 27, 2016 No Comments

DIINY MUHATHARY

Baydhowy Video: Muhathary Afmaay, Baroy Dikrighy illaahey Faa’ithithy Leyi

July 27, 2016
Sheequng Oo ing Shegooyi ingty Muslimiing eh Ku Faa'ithooysithang Waly Usy Eyi Dikrighy illaahey Langky Kutaby Diithy Waly Usy ...

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

July 23, 2016
Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung ...

ELEFMAYKY BAROY

Published on May 31, 2017 No Comments

BAROY ELEFMAYKY

Baroy Elef Maayky Video: Buughy Harfo Afmaayky, Dukumingtighy Liky Suuby 1935 – 1940 – Kuhorby iLaa Haty Lirooghy

May 31, 2017
Meelung Weyba Lingky Futhuthayeey Datky Abtugang i Kahathalng Afmaayky Sithy iyoo Sy Futheet ingky Barithy Lahaayeng Abtugaalky Harfo Elef ...

Baroy Alif Maayky i Alifky Qurangky Sithy inis Leyi Dhawaksho, Hata Liky Abtughy Kory Qurangky Afmaay

April 30, 2017
Weyba Sy Toos eh Eet inis Leyiini Alifky Quraangky Bilawshey i Kang Alif maayky Harfy Bathing Afmaayky Kumit eh ...

Afmaay: Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty

March 30, 2017
Weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3 Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo Shal eh Sithy ...

BOLONIGHY LUTY

Published on June 3, 2017 No Comments

BOLONIGHY LUTY

Afgooy: Boloonighy Luty Taring eh Ky Bilaawithy Lingky Taligaly Waqtighy Ramathangky, Dheel Kaluul Dhahmarty

June 3, 2017
Ramathangky Tartingky Dheely Kooho Boloonighy Luty Lingky Taligaly Kubilaawithy Dekmithy Afgooy Kumit eh Gobolky Shibeelithy Hoosy Dheely ingky Horeeyty Geeghy ...

Baydhowy: Boloonighy Luty, Kooho Dheelayang Haly Kulungty Dhibaaty Kumit eh Wal Natiijithiyo Dhumiyas

May 3, 2017
Gutha Wadangky Somaly Kooho Kujerang 6 Gobol Kingfurty Somaly Gaarhaang Gobolky Baydhowy i Kang Bokool Nagitheng Kooho Eet Natiijithiyo ...

Boloonighy Luty: Natiijithy Dheely Dhahmarty Kooho Manchester United i Manchester City

April 28, 2017
Dheel Eet Ling Sugaayi Ohoraar Dhahmarty Kooho Boloonighy Luty Shal eh ... Manchester United i Manchester City, Lamaathung Kooh ...

Shirkidy, NIKE: Hijaab Hangraabty Muslimiingty Kidheelang Habangdhikty Sports ( Misawary )

March 9, 2017
Qalabky Liky Dheelaw iSboortighy Kumit eh Karky i Kobo Eet Qaalky ing eh Hasaaras Shirkidy Wiing Ling Gorithaw NIKE, ...

ITV`ISGOROY `

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA DILKY KEEROW sky news IHK

KAALMOY MAAMULKY ABTUGALKY AFMAYKY

Choose currency

Enter amount

RADIO, ISGOROY

News. Biyooley-Radio-Tv Music.kulm gif Ubah Nafy Biyooley.com-isgoroy.com Hayeesing Laky Haajy Hees Afmaay Jinaaw ASTAANG