HAKY DHOWAAW ISGOROY.COM

TV I G D

LIVE TV ISGOROY HOOS KUFIIRSOY

Video streaming by Ustream

WARERKY AFMAY I.G.D

GEEGHY WARERKY

maamulky 3gobol Maamulky Shariif Hasinow 3gobol Baydhowy Kudereery Awoodis Hoos ing Dhiithy, Deereng Ashuung Dhatis Kishiroow Minidhe Dhatiyo Afar Afar ingky Shiroyang
- Apr 15, 2014
Dhawanethung oo isky Haaysitheng Gobolky Baydhowy Lamy Maamuly Shal eh 6gobol i 3Gobol Hatini eh ...
1Booqishy Misawary Fiirsoy, Boqishy Kormeer eh ing Seethy Mathywiinaghy Dowlit Goboletky KG Somaly Mithowy Nunow Dhismithy Mathahtoyithy Hory Baydhowy
- Apr 14, 2014
Booqishy usy Kiseethy Mathywiinaghy Dowlid Goboledky Kongfur galbet soomaaly Muthiny Mithoowy Nuunow Mimat, Boqishithaas oo ...
Nuunoq-Biyooley-Com Baydhowy: Mathywiinaghy KG Somaly Mithowy Nuunow, Hafiishey Haky Bahy Barnamish Le Erraw ,ISKITALOY, Limit eh isgoroy.com, iniskooy.com
- Apr 14, 2014
Mathywiinaghy Dowlit Goboletky Kongfur Galbet Somaly Mithoowy Nuunow oo Usy Ha Bangdhiky Barnaamish Limaghy Bahy ...

LY WITHAAY ISGOROY TV DM